Wat houdt beschermingsbewind in?

U bent niet (meer) in staat om uw eigen financiën te beheren. Dit kan voorkomen indien u door uw lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat bent uw financiële belangen zelf te behartigen: u bent bijvoorbeeld verslaafd of heeft psychische problemen, dan wel een beperking.

In dat geval zorgen wij voor:

Intake-gesprek
Wij maken met u een afspraak voor een intake-gesprek bij u thuis. In dit gesprek proberen wij samen met u een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van uw financiële situatie en eventuele schulden. We leggen u uit wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten, bijvoorbeeld openheid van zaken en het aanleveren van stukken.

Opstellen van een budgetplan
Wij maken samen met u een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Daarnaast kijken we in hoeverre u meer gebruik kunt maken van bijvoorbeeld toeslagen, kortingen, kwijtscheldingen of subsidies.  Ook kijken we naar uw uitgavenpatroon.

Aanvraag beschermingsbewind
U moet dit zelf bij de rechtbank aanvragen. Wij kunnen u daarbij ondersteunen door mee te gaan. Wanneer u uw vertrouwen in ons uitspreekt en de rechter is het daarmee eens, stelt hij ons als uw bewindvoerder aan. Wij moeten vervolgens een overzicht van uw bezittingen en schulden en een plan van aanpak aan de rechtbank doorgeven.

Overname van het budgetplan
Wij nemen de uitvoering van uw budgetplan over.

Belastingen en toeslagen
Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
Aanvraag zorg- en huurtoeslag.
Aanvraag kortingen, kwijtscheldingen of subsidies.

Kosten beschermingsbewindvoering

De tarieven voor beschermingsbewindvoering zijn wettelijk geregeld en zijn gebaseerd op 16 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er werkzaamheden moeten worden verricht boven dit aantal uren, dan zal de bewindvoerder vooraf aan de kantonrechter toestemming moeten vragen om deze extra uren in rekening te mogen brengen. Deze tarieven verschillen per situatie en zijn na te lezen op de websites http://www.derechtspraak.nl en http://www.bpbi.nl of http://www.nbpb.nl, beiden brancheverenigingen van professionele beschermingsbewindvoerders.

Bij een inkomen op bijstandsniveau is het mogelijk bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van beschermingsbewindvoering; de gemeente waar u woont, vergoedt dan de kosten voor beschermingsbewind.