Privacy Beleid

Privacy Beleid

Privacyverklaring Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Inleiding
Krens Inkomsten- & Uitgavenbeheer hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van http://www.krensbeheer.nl en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy-statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en helpen u graag met vragen over privacy. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via marcel@krensbeheer.nl

Wie zijn wij?
Krens Inkomsten- & Uitgavenbeheer

Aangeboden diensten: beschermingsbewindvoering

 

Postadres:

Postbus 133

4930 AC  Geertruidenberg

Nederland

 

Telefoon:

0162-750979

 

Emailadres:


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij zijn beschermingsbewindvoerders, en bieden u onze diensten aan, namelijk beschermingsbewind. Voor deze dienstverlening kunnen wij uw gegevens op de volgende manieren verzamelen:

 • Gegevens die door jou worden verstrekt
  Wij verzamelen gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens tijdens het intakegesprek als u ermee instemt om een verzoek bij de rechtbank in te dienen om bij ons onder bewind gesteld te worden. Als het nodig is verzamelen wij de namen en adressen van derden en belanghebbenden die bij uw bewind betrokken zijn. Ook verzamelen wij de bestanden die we up- en download en/of gebruiken om bewind te kunnen voeren. Wij verzamelen ook uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als u die invult op het contactformulier op de website. Als u contact opneemt met ons kantoor (online, per e-mail of telefoon) verzamelen we ook gegevens over u.
 • Gegevens die wij automatisch verzamelen
  Wij verzamelen ook gegevens op basis van uw gebruik van onze diensten en op basis van jouw bezoek aan onze website(s). Wij verzamelen bijvoorbeeld de datum en tijd van uw bezoek aan onze website(s), welke pagina's u bezoekt en welke webbrowser u daarvoor gebruikt. Telefoongesprekken kunnen door ons opgenomen worden ten behoeve van de uitvoering van onze werkzaamheden. De opnamen van deze gesprekken worden automatisch na een maand vernietigd.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

 • Bewindvoering
  Om onze bewindvoerderstaken goed uit te kunnen voeren, gebruiken we uw gegevens om deze te verwerken en te reproduceren.
 • Verbetering website(s) en service
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek.
 • Fraude
  Om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan gebruiken wij klantgegevens. Alleen op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of een opsporingsinstantie.

Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Onder de AVG/GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!
Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via marcel@krensbeheer.nl of 0162-750979.

 • Inzage
  Natuurlijk kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Correctie
  Denkt u dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Verwijderen
 • Als u niet meer bij ons onder bewind staat, kunt een verzoek indienen om persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wij zullen uw verzoek vervolgens aan de rechtbank (kantonrechter) voorleggen. Deze bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Daarnaast kan het zijn dat we voor administratieve doeleinden die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt die verwerking ook laten beperken. Wij zullen uw verzoek vervolgens aan de rechtbank (kantonrechter) voorleggen. Deze bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Bezwaar
  Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Wij zullen uw bezwaar vervolgens aan de rechtbank (kantonrechter) voorleggen. Deze bepaalt wat er met uw bezwaar gebeurt.
 • Overdraagbaarheid
  U kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te dragen.

Klacht
Krens Inkomsten- & Uitgavenbeheer wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen
Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:

 • het uitvoeren van een wettelijke plicht;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Krens Inkomsten- & Uitgavenbeheer.

Derde ontvangers
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven uw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van uw beschermingsbewind. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Links
Op de website van Krens Inkomsten- & Uitgavenbeheer zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van die partij lezen.

Cookies
Over cookies lees je meer in ons cookiebeleid (link).

25.05.2018